CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI SHOCK

Học viên được chọn 1 trong các chương trình sau:

1. Tặng luôn NHẠC CỤ (piano, guitar, organ, violon,…) khi đăng ký khóa học
2. Giảm 40% học phí các môn học
3. Tặng thêm một khóa học (cho bạn học cho người khác học đều được)
4. Tặng thêm một môn học khác (cho bạn hoặc cho người khác học đều được)
Chương trình kéo dài đến hết 25/11/2017 hoặc đến khi hết nhạc cụ (số lượng có hạn)